Data
2007
Forbruger:
Husholdning ,parcelhuse: 115 stk.
Husholdning , landhuse : 68 stk
fritidhuse 10 stk
Landbrugsdrift :23stk
Andre erhverv :17 stk
Instituoner (skoler m.v.) 4
Ialt 245 stk

For brug af vand 54192 m3 

til Hvidbjerg vandværk 44237

el forbrug 52956 kw