Generalforsamling

Vandværk

Velkommen til vores hjemmeside

Generalforsamling i Redsted Vandværk

              Mandag den 28. juni 2021 kl. 19.30

              I Redsted sognegård

             

              Dagsorden

         1. Valg af dirigent

    2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

         5. Valg af medlemmer

         6. Suppleanter til bestyrelsen

         7. Valg af revisorer

         8. Behandling af indkomne forslag

         9. Eventuelt

www.redstedvand.dk        

Velkommen til vores hjemmeside

Generalforsamling i Redsted Vandværk

              Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30

              I Redsted sognegård

             

              Dagsorden:

 

              1. Valg af dirigent

         2. Bestyrelsens beretning

         3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

         4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

         5. Valg af medlemmer

         6. Suppleanter til bestyrelsen

         7. Valg af revisorer

         8. Behandling af indkomne forslag

         9. Eventuelt

www.redstedvand.dk        

Velkommen til vores hjemmeside

Generalforsamling i Redsted Vandværk

              Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30

              I Redsted sognegård

             

              Dagsorden:

 

              1. Valg af dirigent

         2. Bestyrelsens beretning

         3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

     4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

         5. Valg af medlemmer

         6. Suppleanter til bestyrelsen

         7. Valg af revisorer

         8. Behandling af indkomne forslag

         9. Eventuelt


Generalforsamling i Redsted Vandværk        

         

    

Generalforsamling i Redsted Vandværk


              Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30


              I Redsted sognegård


             


              Dagsorden:


 


              1. Valg af dirigent


         2. Bestyrelsens beretning


         3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse


         4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse


         5. Valg af medlemmer


         6. Suppleanter til bestyrelsen


         7. Valg af revisorer


         8. Behandling af indkomne forslag


         9. Eventuelt


www.redstedvand.dk